filter_events
Відфільтрувати матеріали
Дворяк Сергій Васильович
04.09.2013 - 30.11.2015
Pact Inc. USAID «RESPOND»
Рандомізоване контрольоване дослідження серед 12 чоловічих виправних колоній та одного ізолятора тимчасового тримання в Дніпропетровській, Миколаївській та Львівській областях України. Дослідження мало на меті вивчення сумлінності впровадження втручання, можливості його реалізації в Україні та оцінку його ефективності. Впродовж двох місяців до їхнього звільнення було випадковим чином обрано в’язнів для отримання ними наявних послуг НУО на місцях (якщо такі послуги були) або охоплення втручанням проекту START на додаток до вищевказаних послуг.
Дослідження першої в Україні реалізації проекту START засвідчило ефективність цього втручання стосовно збільшення охоплення тестуванням на ВІЛ, удосконалення знань про ВІЛ та зменшення ризикованої статевої поведінки середчоловіків, яких було звільнено з місць позбавлення волі. Втручання проекту START, адаптоване до місцевого контексту, можна рекомендувати для впровадження в Україні, а також в інших країнах Східної Європи іЦентральної Азії. Результати дослідження були презентовані під час Міжнародної конференції AIDS 2016 у Дурбані, ПАР
Дворяк Сергій Васильович
01.06.2015 - 31.05.2016
Pact Inc. USAID «RESPOND»
ормативне дослідження, метою якого є оцінка можливості організації та надання інтегрованих послуг по лікуванню пацієнтів з опіоїдною залежністю на базі медичних закладів України первинної ланки
Інтегроване лікування хворих на опіоїдну залежність в умовах центрів первинної медико-санітарної допомоги: навчально-методичний посібник / Дворяк С. В., Карагодіна О. Г., Морозова О. С., Пикало І. І., Думчев К. В. — К. : Друкарський двір Олега Федорова, 2016
Дворяк Сергій Васильович
15.12.2015 - 15.03.2016
Management Science for Health (MSH)
Дослідження використання ЛЗ для АРТ проводиться задля суттєвого поліпшення якості лікування, оптимізації витрат на нього та покращення стану пацієнтів, так само як і підвищення професійного рівня лікарів, що беруть участь у лікуванні хворих на ВІЛ-інфекцію.
Мета буде досягнута завдяки налагодженню залучення ФТК до процесу систематичного збору даних щодо призначення ЛЗ, аналізу цих даних і на підставі отриманої інформації внесення необхідних змін до терапевтичного процесу, а також розробки пропозицій для удосконалення існуючих клінічних протоколів та лікарняних формулярів.
Сайчук Наталя
01.08.2015 - 31.07.2016
National Institute on Drug Abuse (NIDA)
Вивчення поширення соціально небезпечних інфекційних захворювань, включаючи ВІЛ, вірусні гепатити В і С, сифіліс, вживання ін'єкційних наркотиків та інших психоактивних речовин та психічних розладів, які пов'язані з використанням ПС серед ув'язнених в України
The perfect storm: incarceration and the high-risk environment perpetuating transmission of HIV, hepatitis C virus, and tuberculosis in Eastern Europe and Central Asia. Frederick L Altice, Lyuba Azbel, Jack Stone, Ellen Brooks-Pollock, Pavlo Smyrnov, Sergii Dvoriak, Faye S Taxman, Nabila El-Bassel, Natasha K Martin, Robert Booth, Heino StÖver, Kate Dolan, Peter Vickerman. The Lancet. July 14, 2016. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30856-X
Кірьязова Тетяна Христофорівна
01.03.2016 - 28.02.2017
Національний інститут здоров'я, Гарвардський університет
Забезпечення реалізації дослідження
бір зразків та нагляд за ростом культури в щільних живильних середовищах і інкубацією у пробірках з індикатором росту мікобактерій
Шартьє Оксана Валеріївна
01.10.2015 - 31.05.2017
Проект USAID "Реформа ВІЛ-послуг у дії" / Deloitte Consulting Overseas Projects Llc
Поліпшення та оптимізація розподілу ресурсів і фінансування національних та окремих обласних програм з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу для найбільш уразливих груп населення
1. Розрахувати питому вартість (unit costs) існуючих в країні моделей та комплексних послуг з профілактики, лікування, догляду та підтримки дорослих і дітей – пацієнтів/ клієнтів у сфері ВІЛ/СНІДу. 2. Визначити та оцінити чинники, які впливають на загальні та постатейні витрати, та як ці чинники відрізняються за моделями надання послуг, регіонами і місцями надання послуг.
Кірьязова Тетяна Христофорівна
01.11.2015 - 31.04.2017
Global Health Initiative, Brown University
Забезпечення дослідження з вивчення геному резистентного туберкульозу.
1. Нагляд за купівлею устаткування та реагентів. 2. Нагляд за вирощуванням зразків в лабораторії у м. Боярці згідно з протоколом. 3. Нагляд за відправкою зразків.
Шартьє Оксана Валеріївна
01.10.2015-31.08.2016
Pact Inc. USAID «RESPOND»
Рандомізоване проспективне дослідження, метою якого є оцінка сумлінності впровадження перспективних поведінкових інтервенцій «Кроки до здоров’я» та «Туберкульоз виліковний», а також їх ефективності та вартості.
1. Визначити, наскільки якісно були впроваджені інтервенції відповідно до критеріїв (терміни проведення, охоплення клієнтів, обсяг впровадження, дотримання ключових елементів і стандартів інтервенції). 2. Оцінити ефективність інтервенцій - окремо щодо Інтервенції А «Туберкульоз виліковний» і Інтервенції Б «Кроки до здоров'я». 3. Визначити складові ППІ, що вимагають адаптації в українському контексті. 4. Провести оцінку вартості ППІ і їх економічної ефективності.