БО «Український інститут політики громадського здоров'я» (УІПГЗ) є недержавною, неприбутковою організацією, створеною з метою розробки та впровадження сучасних підходів в сфері громадського здоров'я, насамперед попередження ВІЛ/СНІД та наркотичної залежності, а також реабілітації наркозалежних, в тому числі й тих, які живуть з ВІЛ/СНІД.

Бачення — ми переконані, що розбудувати ефективну систему громадського здоров’я можливо тільки з використанням надійних доказів та доведених фактів. Саме тому нашим світоглядом є наука, а наш головний інструмент – це дослідження. Ми бачимо себе надійним джерелом наукових даних, а також рушійною силою просування цих даних для формування стратегії в галузі громадського здоров’я.

Місія — створювати наукове підґрунтя для формування стратегічних рішень в галузі громадського здоров’я.

Головні цінності, які сповідує УІПГЗ:

 • людське життя та здоров'я;
 • рівне та гуманне ставлення до всіх членів людського суспільства;
 • повага до прав людини, зокрема права на якісне життя та рівний доступ до послуг з охорони здоров’я;
 • науковий підхід до вирішення практичних завдань;
 • достовірність та надійність результатів досліджень;
 • свобода та можливість творчого самовираження;

Принципи діяльності організації:

 • дотримання наукових стандартів, надійність, неупередженість;
 • постійний професійний розвиток;
 • протидія дискримінації; гендерна рівність;
 • прозорість та публічність;
 • протидія корупції та уникнення конфлікту інтересів.

Види діяльності:

 • проведення наукових досліджень;
 • навчання та розвиток потенціалу системи охорони здоров’я;
 • розробка та аналіз стратегічних документів та проектів законодавчих та регуляторних актів;
 • експертна оцінка ситуацій, програм, практик та ін.;
 • поширення інформації про кращі практики в галузі громадського здоров'я, в тому числі організація публічних заходів.
 • сприяння розвитку політики громадського здоров'я в Україні на засадах європейських демократичних стандартів.