17 / 04 / 2018
Третій щорічний регіональний науковий симпозіум в рамках концепції «Єдине здоров’я»

Цього тижня у Києві проходить Третій щорічний регіональний науковий симпозіум в рамках концепції «Єдине здоров’я» за підтримки Програми зменшення біологічної загрози в Україні. Сьогодні дослідник Інституту Олександр Зезюлін виступив на сесії з клінічної медицини та громадського здоров’я.

Третій щорічний регіональний науковий симпозіум в рамках концепції «Єдине здоров’я» за підтримки Програми зменшення біологічної загрози (ПЗБЗ) в Україні проводиться в рамках Програми з написання наукових робіт (ПННР).

Створюючи можливість для зустрічі представників більш ніж десяти країн та 83 установ України, включаючи науково-дослідні інститути, обласні лабораторні центри, медичні вузи, медичні академії післядипломної освіти, ветеринарні та аграрні вузи та заклади охорони здоров'я, Симпозіум дозволяє представити результати науково-дослідних робіт, що проводяться в Україні, а також сприяє співпраці та порозумінню серед профільних фахівців країн регіону. 

Протягом перших чотирьох днів Симпозіуму 52 дослідники представляють свої роботи під час усних презентацій, та ще 44 учасники – на паралельних сесіях коротких доповідей; крім того, щодня представлено більше 300 постерних доповідей. Протягом всієї зустрічі експертна колегія обирає українських вчених, які співпрацюватимуть з міжнародними експертами, щоб отримати допомогу в аналізі даних, визначенні наукових журналів з високим індексом цитування та підготовці рукописів статей, що можуть бути направлені на рецензування та потенційно надруковані. 

На сесії з клінічної медицини та громадського здоров’я старший науковий співробітник УІПГЗ Олександр Зезюлін презентував результати дослідження, яке мало на меті визначення факторів ризику інфікування вірусним гепатитом С серед споживачів ін'єкційних наркотиків в Україні. У результаті дослідження було виявлено, що ЛВІН, що вживають опіоїди, мають більш високі шанси інфікування ВГС порівняно із ЛВІН, що вживають інші наркотики. Дані висновки підкреслюють важливість подальшого дослідження факторів ризику ВГС-інфекції серед споживачів ін'єкційних наркотиків для адекватного планування та реалізації стратегій у сфері громадського здоров'я.

Прогностичні фактори інфекції вірусу гепатиту С серед споживачів ін'єкційних наркотиків в Україні (UKR/ENG) 

Симпозіум забезпечив простір та можливості для українських науковців презентувати свої дослідження, що має сприяти впровадженню наукових підходів, які підвищують рівень біобезпеки та біозахисту, а також розвитку концепції «Єдине здоров’я» в Україні та накопиченню знань з нагляду за хворобами людей та тварин, покращенню розуміння наявних ризиків для здоров’я.