Громадське здоров’я (public health) як підхід включає в себе заходи (громадські чи приватні), яких вживають, щоб запобігти хворобам, зміцнити здоров'я і продовжити життя населення в цілому. Така діяльність спрямована на створення умов, в яких люди можуть бути здоровими, і зосереджується на всьому населенні, а не на окремих пацієнтах або захворюваннях.

Політика в галузі громадського здоров’я - це комплекс управлінських рішень та заходів, що має на меті створення умов для збереження здоров’я та збільшення тривалості якісного життя громадян.

Сьогодні в Україні існує реальна потреба щодо внесення радикальних змін у процес підготовки та прийняття рішень у сфері охорони здоров'я згідно принципів громадського здоров'я: використання достовірних даних,  вивчення можливого впливу, пілотування пропонованих змін, аналізу їхньої ефективності за результатами незалежних досліджень із залученням широкої спільноти громадського та професійних секторів.