Благодійна організація «Український інститут політики громадського здоров'я» (УІПГЗ) є недержавною, неприбутковою організацією, створеною з метою розробки та впровадження сучасних підходів в сфері громадського здоров'я, підтверджених найкращими науковими доказами та впроваджуваних шляхом ефективної політики і практики громадського здоров'я.

Бачення — ми переконані, що розбудувати ефективну систему громадського здоров’я можливо тільки з використанням надійних доказів та доведених фактів. Саме тому нашим світоглядом є наука, а наш головний інструмент – це дослідження. Ми бачимо себе надійним джерелом наукових даних, а також рушійною силою просування цих даних для формування стратегії в галузі громадського здоров’я.

Місія — створювати наукове підґрунтя для формування стратегічних рішень в галузі громадського здоров’я.

Головні цінності, які сповідує УІПГЗ:

 • життя та здоров'я людини;
 • рівне та гуманне ставлення до всіх членів суспільства;
 • повага до прав людини, зокрема права на достойну якість життя та рівний доступ до медичних послуг;
 • науковий підхід до вирішення питань громадського здоров'я;
 • достовірність та надійність результатів досліджень;
 • свобода та можливість творчого самовираження.

Принципи діяльності організації:

 • дотримання наукових стандартів, надійність, неупередженість;
 • постійний професійний розвиток;
 • протидія дискримінації;
 • гендерна рівність;
 • прозорість та публічність;
 • протидія корупції та уникнення конфлікту інтересів.

Основні види діяльності:

 • проведення досліджень з багатьох аспектів громадського здоров'я;
 • поширення інформації про кращі практики в галузі громадського здоров'я, таке як підготовка довідок для розробки політики, організація обговорень щодо стратегії, прес-конференцій, адвокація та висвітлення в засобах масової інформації;
 • аналіз і розробка політики громадського здоров'я відповідно до найкращих наукових доказів та регламентів ЄС;
 • розвиток потенціалу осіб, які приймають рішення, медичного персоналу та інших фахівців.