Оцінка впровадження двох місцевих перспективних інтервенцій для ЛЖВ: "ТБ виліковний" і "Кроки до здоров'я"

Evaluating the Implementation of the two local Promising Behavioral Interventions for PLHIV: “TB is curable” and “Steps towards Health”

Керівник
Шартьє Оксана Валеріївна
Термін реалізації
01.10.2015-31.08.2016
Донор

Pact Inc. USAID «RESPOND»

Мета проекту

Рандомізоване проспективне дослідження, метою якого є оцінка сумлінності впровадження перспективних поведінкових інтервенцій «Кроки до здоров’я» та «Туберкульоз виліковний», а також їх ефективності та вартості.

Цілі та завдання
1. Визначити, наскільки якісно були впроваджені інтервенції відповідно до критеріїв (терміни проведення, охоплення клієнтів, обсяг впровадження, дотримання ключових елементів і стандартів інтервенції).
2. Оцінити ефективність інтервенцій - окремо щодо Інтервенції А «Туберкульоз виліковний» і Інтервенції Б «Кроки до здоров'я».
3. Визначити складові ППІ, що вимагають адаптації в українському контексті.
4. Провести оцінку вартості ППІ і їх економічної ефективності.