07 / 12 / 2020
Опубліковано новий звіт ВООЗ щодо прогресу України у впровадженні Цілей сталого розвитку в галузі охорони здоров’я

Звіт узагальнює актуальну інформацію про дії уряду України задля досягнення Цілей сталого розвитку, пов'язаних із охороною здоров'я, зокрема – Цілі 3 (забезпечення міцного здоров'я та благополуччя для всіх у будь-якому віці).

Towards a healthier Ukraine: progress on the health-related Sustainable Development Goals 2020World Health Organization, 2020 (EN)

У звіті викладено методологію збору та аналізу даних, а також висвітлено соціально-політичний контекст України, її система охорони здоров’я та прогрес щодо досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР).

Набір з дев'яти рекомендацій, що базуються на аналізі, згруповано у три категорії: залучення до узгодження пріоритетних дій усіх зацікавлених сторін сектору; створення сприятливого середовища для досягнення ЦСР; та визначення ключових пріоритетів в удосконаленні системи охорони здоров’я.

Джерело: www.euro.who.int