18 / 08 / 2020
Treatment Action Group (TAG) розробили нові посібники для людей, що працюють у сфері боротьби з туберкульозом

Посібники покликані роз’яснити останні оновлення керівних принципів ВООЗ щодо діагностики та лікування туберкульозу.

Керівні принципи Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) щодо діагностики туберкульозу розвинулись разом із доступними технологіями та інструментами, які стають більш точними, простими та придатними для широкого використання.  Також у 2020 році ВООЗ змінила глобальний стандарт допомоги пацієнтам з лікарсько-стійкою формою туберкульозу. 

У "Посібнику для активістів щодо діагностики туберкульозу" (An Activist’s Guide to Tuberculosis Diagnostic Tools) докладно викладаються останні рекомендації ВООЗ, перелічено усі  доступні засоби діагностики туберкульозу та способи оптимального використання цих інструментів у національних програмах, зокрема для підтримки скринінгу та діагностики туберкульозу серед особливих груп населення - таких як діти, люди з позалегеневим туберкульозом та люди, які живуть з ВІЛ/СНІД (ЛЖВ). 

"Посібник щодо лікування лікарсько-стійкої форми туберкульозу" (An Activist’s Guide to Treatment for Drug-Resistant Tuberculosis) містить важливу інформацію про новий глобальний стандарт лікування лікарсько-стійкого туберкульозу, а також опис стратегій, які можуть використовувати активісти для адвокації кращого доступу до інноваційних схем лікування, рекомендованих ВООЗ.

Джерело: Treatment Action Group